Aukcija nekretnina

...evolucija kupoprodaje nekretnina
Pogodnosti besplatne registracije: besplatan katalog nekretnina, pozivi na aukcije, email obavijesti...
Pratite nas
TwitterFacebookYoutubePinterest

Energetsko certificiranje
Video
video

Pogledajte snimku aukcije nekretnina

Za prodavatelje

print

ZAŠTO KORISTITI AUKCIJU NEKRETNINA?

Aukcije nekretnina su prije svega vrlo uzbudljiv i prihvatljiv način prodaje nekretnina. Proces licitiranja na aukcijama je vrlo interesantan i dinamičan.

Prodavateljima aukcije i licitacije nekretnina pružaju nove, dodatne mogućnosti da dođu do novih zainteresiranih i spremnih kupaca.

Stoga se mnogi vlasnici nekretnina - stambenih i poslovnih, sve više odlučuju ponuditi svoje nekretnine na našim aukcijama i licitacijama, a koje održavamo u hotelu 'Antunović' u Zagrebu, te odnedavno i u samim nekretninama prodavatelja, kao i licitiranje za nekretnine putem interneta.

ZAŠTO PRODAVATI NA AUKCIJAMA NEKRETNINA?

1108076_monthly_fee_2.jpg

Razloga ima dosta, no glavni razlog je prije svega vremenski, zbog mogućnosti brze realizacije prodaje. Proces realizacije prodaje je definiran u roku od 30 dana ili manje! Odlično, ako gledate da prodate nekretninu brzo.

Također, u današnje vrijeme usporenog gospodarskog rasta, rastućih kamata na stambene kredite, kao i sve više neprodanih nekretnina na tržištu, možda i nije lako prodati nekretninu brzo na otvorenom tržištu. No, na aukcijama je vrlo moguće postići prodajnu cijenu, ukoliko je ona realna, te ako je napravljen dobar marketing i organizacija aukcije. To djelomično objašnjava zašto se sve više nekretnina prodaje putem aukcija i nadmetanja.

Ovdje ćete pronaći informacije kako prodati svoju nekretninu na aukciji nekretnina:

 • koje se nekretnine prodaju dobro i zašto
 • zašto možete postići dobru cijenu na aukciji
 • kako korisititi aukciju da prodate svoju nekretninu brzo
 • prednosti prodaje kroz aukciju nekretnina
 • rizici kroz prodaju nekretnina na aukciji nekretnina
 • kako radi proces aukcije nekretnina
 • kako da se kupci natječu za vašu nekretninu
 • glavne činjenice o kojima bi trebalo razmisliti kod prodaje nekretnina na aukciji

 

PREDNOSTI PRODAJE KROZ AUKCIJU NEKRETNINA

Odlučnost kupca

Dobivate odlučnog i spremnog kupca. Kupoprodajni ugovor se potpisuje neposredno nakon što se uspješno izlicitira cijena nekretnine.

Brzina

Vremenski okvir kupoprodaje je obično kraći nego za nekretnine prodane kroz tradicionalne načine prodaje, poput oglasnika. Idealno ako želite brže prodati nekretninu.

Cijena

Proces nadmetanja na aukcijama i licitacijama pospješuje i gura cijenu nekretnine naviše. Natjecateljsko licitiranje i nadmetanje na aukcijama za neke nekretnine postiže cijene realne tržišnima ili čak i bolje.

Transparentnost

Prodavatelj zna da neće biti 'navlačenja' oko cijene s kupcem (ili su mogućnosti za takvo nešto vrlo male).

RIZICI KROZ PRODAJU NEKRETNINA NA AUKCIJAMA NEKRETNINA

Glavni rizici vezani uz prodaju nekretnina na aukcijama mogu se navesti kao sljedeći:

 • vaša nekretnina se možda ne proda
 • kupac vaše nekretnine možda ne uspije realizirati kupnju u određenom vremenskom okviru
 • ukoliko se vaša nekretnina proda prije same aukcije, plaćate iste troškove posredničke naknade kao da se prodala na aukciji

 

RAZMIŠLJATE PONUDITI SVOJU NEKRETNINU NA AUKCIJI NEKRETNINA?

Mi ćemo vrlo rado proći kroz formalnosti aukcije, te Vam objasniti i proces aukcije nekretnina, kako biste stekli dobru informiranost, te se upoznali s našim Uvjetima poslovanja, (općim i posebnim), kao i same prednosti i eventualne nedostatke prodaje Vaše nekretnine kroz aukciju nekretnina.

Rado ćemo Vas savjetovati i pokušati naći najbolju metodu prodaje Vaše nekretnine, uzimajući u obzir okolnosti pod kojima prodajete.

KAKO RADI PROCES PRODAJE NA AUKCIJI NEKRETNINA

Sam proces i dinamika prodaje Vaše nekretnine na aukciji je vrlo jednostavan:

 • Prodavatelj sklapa i potpisuje Ugovor o posredovanju s tvrtkom 'Aukcija Nekretnina d.o.o.'
 • Prodavatelj priprema i dostavlja Osnovnu Dokumentaciju o nekretnini; Vlasnički List, Kopiju Katastarskog Plana, Posjedovni List, Lokacijsku, Građevinsku i Uporabnu Dozvolu, odnosno Uvjerenje za uporabu, te sliku nekretnine u elektronskom formatu.
 • Prodavatelj daje ovjerenu, pismenu punomoć tvrtki 'Aukcija Nekretnina d.o.o.' da može u ime Prodavatelja slobodno prodati nekretninu na javnoj aukciji nekretnina, ukoliko se postigne ili prijeđe 'minimalna cijena' ('rezervacija') koju određuje Prodavatelj.
 • Prodavatelj plaća fiksne ulazne troškove prije aukcije, kao i posredničku naknadu (proviziju) kada se nekretnina proda.
 • Prodavatelj određuje 'minimalnu cijenu' ('rezervaciju' ispod koje se nekretnina NE MOŽE prodati).
 • Ponude licitacije se obavljaju javno, usmeno u natjecateljskom okruženju, tako da se postigne najbolja cijena javno, s time da...
 • Prodavatelj ne može birati kupca.
 • Najviša ponuda pobjeđuje, ukoliko naravno postiže ili prelazi prag 'minimalne cijene' ('rezervacije' koju određuje Prodavatelj u dogovoru s našom tvrtkom).
 • Potencijalni kupci, natjecatelji mogu davati neograničen broj ponuda.
 • Kupoprodajni Ugovor se sklapa i potpisuje neposredno nakon uspješno izlicitirane cijene, u prisustvu javnog bilježnika.
 • Kupac nakon potpisivanja Kupoprodajnog Ugovora uplaćuje kaparu od 10% od izlicitirane cijene ('Ugovorene cijene') tvrtki 'Aukcija nekretnina d.o.o.', od koje se isplaćuje posrednička naknada-provizija, a ostatak prosljeđuje prema Prodavatelju.
 • Ostatak kupoprodajne cijene ('Ugovorene cijene') Kupac uplaćuje u roku od 30 dana od potpisivanja Kupoprodajnog ugovora, odnosno prema dogovoru Kupca i Prodavatelja.

Od strane troškova, oni se uglavnom odnose na dvije vrste:  ulazni troškovi i troškovi posredničke naknade-provizije.

Ulazni troškovi (kotizacija za aukciju) su minimalni te se sredstva koriste za pokrivanje troškova vezanih za organiziranje, marketing i sprovedbu aukcije nekretnina.

Posrednička naknada -provizija je sukladna Cjeniku određenim Hrvatskom Gospodarskom Komorom, te iznosi tipično 3% od Kupoprodajne cijene ('Ugovorene cijene') uvećano za PDV.

Držimo se pravila da Prodavatelj plaća posredničku naknadu samo ukoliko se nekretnina proda!

USLUGE KOJE DOBIVATE ZA UPLAĆENE ULAZNE TROŠKOVE

 • Vaša nekretnina će imati mjesto u dvojezičnom kolor-katalogu, koji se besplatno šalje potencijalnim kupcima (u Hrvatskoj i inozemstvu).
 • Organizirano mjesto održavanja aukcije nekretnina, poput hotela, kongresne dvorane i sl.
 • Minimalno 3 oglasa Aukcije Nekretnina u javnim medijima oglašavanja
 • Internet oglašavanje kataloga s Vašom nekretninom
 • Aktivna promidžba i zalaganje kroz naše urede u Hrvatskoj i Engleskoj

Važno je ocjeniti i postaviti 'minimalnu cijenu' ('rezervaciju' ispod koje se Vaša nekretnina ne može prodati, a koja nije dostupna kupcima na uvid prije i za vrijeme aukcije).

PRODAVANJE NEKRETNINE NA AUKCIJI NEKRETNINA-PRAVNA STRANA

Ugovor o Posredovanju, kao i Uvjeti poslovanja (opći i posebni) tvrtke 'Aukcija Nekretnina d.o.o.' će objasniti Vaša prava i dužnosti, kao Prodavatelja. Ugovorom o Posredovanju se pravno vežete, te je potrebno da ga pažljivo proučite. Između ostalog, Ugovor će sadržavati:

 • Dokaz o vlasništvu, odnosno dokaz da imate autorizaciju da ponudite nekretninu na prodaju
 • Prodavatelj priprema i dostavlja Osnovnu Dokumentaciju-Vlasnički List, Kopiju Katastarskog Plana, Posjedovni List, Lokacijsku, Građevinsku i Uporabnu Dozvolu, odnosno uvjerenje, te sliku nekretnine u elektronskom formatu
 • Prodavatelj potvrđuje 'minimalnu cijenu' ('rezervaciju') ispod koje se nekretnina ne može prodati
 • Prodavatelj daje pismenu, ovjerenu punomoć tvrtki 'Aukcija Nekretnina d.o.o. da može slobodno prodati nekretninu na javnoj aukciji nekretnina, ukoliko se postigne ili prijeđe 'minimalna cijena' ('rezervacija'), te u ime Prodavatelja slobodno sklapa i potpisuje Kupoprodajni Ugovor
 • Prodavatelj po mogućnosti daje podatke svog odvjetnika
 • Prodavatelj Ugovorom o posredovanju potvrđuje da plaća prethodno ulazne troškove vezane uz prodaju nekretnine putem aukcije, te posredničku naknadu- proviziju nakon uspješne prodaje.

 

OMOGUĆAVANJE RAZGLEDAVANJA NEKRETNINE

Razgledavanje nekretnine se obično omogućuje u suradnji sa tvrtkom 'Aukcija Nekretnina d.o.o.', te njihovim registriranim, potencijalnim kupcima, u određenim terminima.

Kod organiziranja razgledavanja nekretnina treba voditi računa je li nekretnina slobodna od stvari i stanara. Ukoliko je nekretnina u najmu, treba se dobiti od stanara suglasnost za nesmetano razgledavanje i sl.

Nad nekretninama je također neophodno omogućiti usluge procjena od strane ovlaštenih vještaka, za utvrđivanje realne cijene, kao i za eventualno odobravanje stambenih kredita za potrebe potencijalnih kupaca, čije troškove snose sami kupci, na vlastiti zahtjev takvih procjena. Dužnost je Prodavatelja omogućiti najbolju moguću dostupnost za gore navedene potrebe.

PONUDE DOBIVENE PRIJE SAME AUKCIJE

Potencijalni kupci mogu dati ponude za nekretnine prije samog održavanja aukcije nekretnina (tzv. rane ponude).

Neki Prodavatelji ne žele prihvatiti takve ponude, s razlogom da mogu postići možda veće cijene na samoj aukciji.

Sve stvarne i realne ponude koje su dostavljene aukcijskoj kući, biti će prosljeđene Prodavatelju.

Prodavatelj bi trebao odlučiti je li bolje pričekati samu aukciju ili pak prihvatiti 'pred-aukcijsku ponudu'. Ukoliko zaista trebate prodati nekretninu brzo, onda ćete vrlo vjerojatno prihvatiti 'pred-aukcijsku ponudu', ukoliko zadovoljava Vaše potrebe i okolnosti pod kojima prodajete.

ŠTO NAKON AUKCIJE

Kupac neposredno nakon potpisivanja Kupoprodajnog Ugovora uplaćuje kaparu od 10% od izlicitirane, kupoprodajne cijene ('Ugovorene cijene') na račun tvrtke 'Aukcija Nekretnina d.o.o.', od koje se isplaćuje posrednička naknada-provizija, a ostatak kapare se prosljeđuje Prodavatelju.

Ostatak kupoprodajne cijene ('Ugovorene cijene'), preostalih 90%,  Kupac uplaćuje u roku od najkasnije 30 dana od potpisivanja Kupoprodajnog ugovora.

Objema stranama se preporučuje korištenje odvjetničkih usluga, kako bi se olakšao sam proces oko realizacije kupoprodaje.

Ukoliko se iz nekih razloga nekretnina ne proda na samoj aukciji, aukcijska kuća može pozvati eventulane, zainteresirane kupce da nakon same aukcije predaju  eventualne ponude za kupnju, koje će, ukoliko realne biti prosljeđene Prodavatelju.

U slučaju neprodaje nekretnine kroz aukciju, omogućujemo oglašavanje Vaše nekretnine kroz neke od najvećih hrvatskih portala nekretnina, u fiksnom vremenskom razdoblju.

Istaknimo i to kako se prodaja nekretnina kroz aukciju može korisiti kao dodatak uobičajenoj prodaji kroz agencije nekretnina, što je često i slučaj, jer se nekretnine možda nude već duže vrijeme kroz agencije prije same aukcije.

Naš Ugovor o posredovanju, kao i Uvjeti poslovanja pojašnjavaju prava i dužnosti Prodavatelja prema nama, aukcijskoj kući. 

Stoga ukoliko ste oglasili nekretninu kroz drugu agenciju, pročitajte njihov ugovor, kako ne biste plaćali dvije posredničke naknade. Mi također pozivamo, te smo otvoreni na suradnju s ostalim agencijama nekretnina s krajnjim ciljem uspješne realizacije prodaje Vaše nekretnine.

Za sve ostale informacije obratite se na info95945@95945aukcijanekretnina.com

Tel : + 385 (0) 1 383 9663

Želimo Vam uspješnu aukciju Vaše nekretnine!