Aukcija nekretnina

...evolucija kupoprodaje nekretnina
Pogodnosti besplatne registracije: besplatan katalog nekretnina, pozivi na aukcije, email obavijesti...
Pratite nas
TwitterFacebookYoutubePinterest

Energetsko certificiranje
Video
video

Pogledajte snimku aukcije nekretnina

Za prodavatelje

print

ZAŠTO KORISTITI AUKCIJU NEKRETNINA?

Aukcije nekretnina su prije svega vrlo uzbudljiv način prodaje nekretnina. Proces licitiranja na aukcijama je vrlo interesantan i dinamičan.

Nadalje, aukcije i licitacije nekretnina pružaju prodavateljima dodatnu mogućnost da brže i lakše dođu do novih, zainteresiranih i spremnih kupaca.

Stoga se mnogi vlasnici nekretnina - stambenih i poslovnih, sve više odlučuju ponuditi svoje nekretnine na našim aukcijama i licitacijama.

ZAŠTO PRODAVATI NA AUKCIJAMA NEKRETNINA?

1108076_monthly_fee_2.jpg

Razloga ima dosta, no glavni razlog je prije svega vremenski, zbog brze realizacije kupoprodaje u roku od 30 dana ili manje. Odlično, ako trebate, želite ili morate prodati nekretninu brzo i po najboljoj dobivenoj cijeni.

U današnje vrijeme kada je sve više neprodanih nekretnina na tržištu, možda i nije lako prodati nekretninu na otvorenom tržištu. Međutim, na aukcijama je vrlo moguće postići odličnu prodajnu cijenu, što je posljedica našeg kvalitetnog i detaljnog marketinškog plana i prodajne strategije koja je usmjerena prema segmentiranoj i ciljanoj skupini kupaca. To djelomično objašnjava zašto se sve više nekretnina prodaje putem aukcija koje rade na jednostavnom principu tko ponudi višu cijenu u nadmetanju.

Ovdje ćete pronaći informacije kako prodati svoju nekretninu na aukciji nekretnina:

 • koje se nekretnine prodaju dobro i zašto
 • zašto možete postići odličnu cijenu na aukciji
 • kako korisititi aukciju da prodate svoju nekretninu brzo
 • prednosti prodaje kroz aukciju nekretnina
 • rizici kroz prodaju nekretnina na aukciji nekretnina
 • kako radi proces aukcije nekretnina
 • kako da se kupci natječu za vašu nekretninu
 • glavne činjenice o kojima bi trebalo razmisliti kod prodaje nekretnina na aukciji

PREDNOSTI PRODAJE KROZ AUKCIJU NEKRETNINA

Odlučnost kupca

Dobivate odlučnog i spremnog kupca. Kupoprodajni ugovor se potpisuje neposredno nakon što se uspješno izlicitira cijena nekretnine.

Brzina

Vremenski okvir kupoprodaje je obično kraći nego za nekretnine prodane kroz tradicionalne načine prodaje, poput oglasnika. Idealno ako želite brzo prodati nekretninu.

Cijena

Proces nadmetanja na aukcijama i licitacijama pospješuje i diže cijenu nekretnine naviše. Natjecateljsko licitiranje i nadmetanje na aukcijama za neke nekretnine postiže cijene realne tržišnima, pa čak i bolje.

Transparentnost

Prodavatelj zna da neće biti navlačenja oko cijene s kupcem, jer za to nema mogućnosti.

RIZICI KROZ PRODAJU NEKRETNINA NA AUKCIJAMA NEKRETNINA

Glavni rizici vezani uz prodaju nekretnina na aukcijama mogu se navesti kao sljedeći:

 • vaša nekretnina se možda ne proda
 • kupac vaše nekretnine možda ne uspije realizirati kupnju u određenom vremenskom okviru

RAZMIŠLJATE PONUDITI SVOJU NEKRETNINU NA AUKCIJI NEKRETNINA?

Rado ćemo Vam objasniti proces aukcije nekretnina kako biste stekli dobru informiranost, te se upoznali s Uvjetima poslovanja (općim i posebnim), kao i prednosti prodaje Vaše nekretnine kroz aukciju nekretnina.

Nakon analize vaše nekretnine, predložit ćemo strategiju i prodajni plan s najučinkovitijim načinom prodaje Vaše nekretnine, uzimajući u obzir i okolnosti pod kojima prodajete.

KAKO RADI PROCES PRODAJE NA AUKCIJI NEKRETNINA

Sam proces i dinamika prodaje Vaše nekretnine na aukciji je vrlo jednostavan:

 • Prodavatelj sklapa i potpisuje Ugovor o posredovanju 
 • Prodavatelj priprema i dostavlja Osnovnu Dokumentaciju o nekretnini; Vlasnički List, Kopiju Katastarskog Plana, Posjedovni List, Lokacijsku, Građevinsku i Uporabnu Dozvolu, odnosno Uvjerenje za uporabu,
 • Prodavatelj plaća fiksne ulazne troškove prije aukcije, kao i posredničku naknadu kada se nekretnina proda.
 • Prodavatelj određuje 'minimalnu cijenu' ('rezervaciju' ispod koje se nekretnina NE MOŽE prodati).
 • Ponude licitacije se obavljaju javno, usmeno u natjecateljskom okruženju, tako da se postigne najbolja cijena javno, s time da...
 • Prodavatelj ne može birati kupca
 • Najviša ponuda pobjeđuje, ukoliko naravno postiže ili prelazi prag 'minimalne cijene' ('rezervacije' koju određuje Prodavatelj u dogovoru s nama)
 • Potencijalni kupci, natjecatelji mogu davati neograničen broj ponuda
 • Pravni posao se sklapa neposredno nakon uspješno izlicitirane cijene, u prisustvu javnog bilježnika.
 • Kupac nakon sklapanja pravnog posla uplaćuje kaparu od 10% od izlicitirane cijene ('Ugovorene cijene') te se naplaćuje posrednička naknada
 • Ostatak kupoprodajne cijene Kupac uplaćuje u roku od 30 dana od sklapanja pravnog posla, odnosno prema dogovoru Kupca i Prodavatelja.

Od strane troškova, oni se uglavnom odnose na dvije vrste:  ulazni troškovi i troškovi posredničke naknade.

Ulazni troškovi (kotizacija za aukciju) su minimalni te se sredstva koriste za pokrivanje troškova vezanih za organiziranje, marketing i sprovedbu aukcije nekretnina.

Posrednička naknada je sukladna Cjeniku određenim Hrvatskom Gospodarskom Komorom, te iznosi tipično 3% od Kupoprodajne cijene ('Ugovorene cijene') uvećano za PDV.

Držimo se pravila da Prodavatelj plaća posredničku naknadu samo ukoliko se nekretnina proda!

USLUGE KOJE DOBIVATE ZA UPLAĆENE ULAZNE TROŠKOVE

 • Vaša nekretnina će imati mjesto u dvojezičnom kolor-katalogu, koji se besplatno šalje potencijalnim kupcima (u Hrvatskoj i inozemstvu).
 • Organizirano mjesto održavanja aukcije nekretnina, poput hotela, kongresne dvorane ili u samoj nekretnini vlasnika
 • Minimalno 3 oglasa Aukcije Nekretnina u javnim medijima oglašavanja
 • Internet oglašavanje kataloga s Vašom nekretninom
 • Aktivna promidžba i marketinške kampanje kroz naše urede u Hrvatskoj i Engleskoj

Važno je procjeniti i postaviti 'minimalnu cijenu' ('rezervaciju') ispod koje se Vaša nekretnina ne može prodati, a koja nije dostupna kupcima prije i za vrijeme aukcije.

PRODAVANJE NEKRETNINE NA AUKCIJI NEKRETNINA-PRAVNA STRANA

Ugovor o Posredovanju, kao i Uvjeti poslovanja (opći i posebni) tvrtke 'Aukcija Nekretnina d.o.o.' će objasniti Vaša prava i dužnosti, kao Prodavatelja. Ugovorom o Posredovanju se pravno vežete, te je potrebno da ga pažljivo proučite. Između ostalog, Ugovor će sadržavati:

 • Dokaz o vlasništvu, odnosno dokaz da imate autorizaciju da ponudite nekretninu na prodaju
 • Prodavatelj priprema i dostavlja Osnovnu Dokumentaciju-Vlasnički List, Kopiju Katastarskog Plana, Posjedovni List, Lokacijsku, Građevinsku i Uporabnu Dozvolu, odnosno uvjerenje
 • Prodavatelj potvrđuje 'minimalnu cijenu' ('rezervaciju') ispod koje se nekretnina ne može prodati
 • Prodavatelj po mogućnosti daje podatke svog odvjetnika
 • Prodavatelj Ugovorom o posredovanju potvrđuje da plaća ulazne troškove vezane uz prodaju nekretnine putem aukcije, te posredničku naknadu nakon uspješne prodaje.

OMOGUĆAVANJE RAZGLEDAVANJA NEKRETNINE

Razgledavanje nekretnine se omogućuje potencijalnim kupcima u određenim terminima.

Kod organiziranja razgledavanja nekretnina treba voditi računa je li nekretnina slobodna od stvari i stanara. Ukoliko je nekretnina u najmu, treba se dobiti od stanara suglasnost za nesmetano razgledavanje i sl.

Nad nekretninama je također neophodno omogućiti usluge procjena od strane ovlaštenih vještaka, za utvrđivanje cijene i odobravanje stambenih kredita za potencijalne kupce, čije troškove snose sami kupci, na vlastiti zahtjev takvih procjena. Dužnost je Prodavatelja omogućiti najbolju moguću dostupnost za gore navedene potrebe.

PONUDE DOBIVENE PRIJE SAME AUKCIJE

Potencijalni kupci mogu dati ponude za nekretnine prije samog održavanja aukcije nekretnina (tzv. rane ponude).

Neki Prodavatelji ne žele prihvatiti takve ponude, s razlogom da mogu postići možda veće cijene na samoj aukciji.

Sve stvarne i realne ponude koje su dostavljene aukcijskoj kući, biti će prosljeđene Prodavatelju.

Prodavatelj će odlučiti da li je bolje pričekati samu aukciju ili pak prihvatiti 'pred-aukcijsku ponudu'. Ukoliko zaista trebate prodati nekretninu brzo, onda ćete vrlo vjerojatno prihvatiti 'pred-aukcijsku ponudu', ukoliko zadovoljava Vaše potrebe i okolnosti pod kojima prodajete.

ŠTO NAKON AUKCIJE

Kupac neposredno nakon sklapanja pravnog posla uplaćuje kaparu od 10% od izlicitirane, kupoprodajne cijene ('Ugovorene cijene').

Ostatak kupoprodajne cijene ('Ugovorene cijene'), Kupac uplaćuje u roku od najčešće 30 dana od dana sklapanja pravnog posla ili prema dogovoru.

Objema stranama se preporučuje korištenje odvjetničkih usluga, kako bi se olakšao sam proces oko realizacije kupoprodaje.

Ukoliko se iz nekih razloga nekretnina ne proda na samoj aukciji, aukcijska kuća može pozvati eventulane, zainteresirane kupce da nakon same aukcije predaju eventualne ponude za kupnju, koje će, ukoliko realne biti prosljeđene Prodavatelju.

U slučaju neprodaje nekretnine kroz aukciju, omogućujemo nastavak aktivnog oglašavanja Vaše nekretnine kroz najveće portale nekretnina u Hrvastkoj i inozemstvu kao i aktivnog nuđenja nekretnina našoj bazi registriranih kupaca sve dok se nekretnina ne proda, odnosno do isteka ugovorne obaveze.

Istaknimo i to kako se prodaja nekretnina kroz aukciju može korisiti kao dodatak uobičajenoj prodaji kroz agencije nekretnina, što je često i slučaj, jer se nekretnine možda nude već duže vrijeme kroz agencije prije same aukcije.

Stoga ukoliko ste oglasili nekretninu kroz drugu agenciju, pročitajte njihov ugovor, kako ne biste plaćali dvije posredničke naknade. Mi također pozivamo, te smo otvoreni na suradnju s ostalim agencijama nekretnina s krajnjim ciljem uspješne realizacije prodaje Vaše nekretnine.

Za sve ostale informacije obratite se na info79448@79448aukcijanekretnina.com

Tel : + 385 (0) 914 000 600

Želimo Vam uspješnu aukciju Vaše nekretnine!