Aukcija nekretnina

...evolucija kupoprodaje nekretnina
Pogodnosti besplatne registracije: besplatan katalog nekretnina, pozivi na aukcije, email obavijesti...
Pratite nas
TwitterFacebookYoutubePinterest

Energetsko certificiranje
Video
video

Pogledajte snimku aukcije nekretnina

O aukcijama

print

Kupovanje na javnoj aukciji nekretnina je jednostavno, naravno jednom kada znate pravila.

Kako bi Vam pomogli oko lakšeg snalaženja na samoj aukciji, prilažemo Vam dolje navedene, osnovne informacije procesa kupovine na aukciji nekretnina.

Kada vidite interesantnu nekretninu koja se prodaje putem aukcije, te se odlučite za željenu natjecati putem aukcije, sljedeći je korak kontaktirati nas, odnosno registracija na našoj internet stranici. Registracija je besplatna, te tako ujedno možete zatražiti dodatne informacije za nekretninu koja Vas interesira. Budući da su iste informacije, kao i dokumentacija dostavljeni od strane Prodavatelja, preporučujemo Vam da provjerite točnost dokumenata neovisno od Prodavatelja, preko Vašeg odvjetnika. Kada ste provjerili sve podatke  i zadovoljni ste sa svim pravnim elementima, preporučujemo  razgledavanje spomenute nekretnine, te da napravite procjenu od strane ovlaštenog stručnjaka. Ukoliko ste zainteresirani za kupnju, na dan aukcije trebate osigurati dovoljno novaca za pokrivanje troškova kapare od deset posto, te troškova posredničke naknade. Nadalje trebate imati i dovoljno sredstava za isplatu ostatka postignute kupoprodajne cijene nekretnine unutar 30 dana nakon aukcije, kao i plaćanje poreza na promet nekretnina.

Na dan održavanja aukcije, neposredno prije početka, trebate popuniti pristupni formular, kojim se kao kupac registrirate s organizatorom aukcije, tvrtkom 'Aukcija Nekretnina d.o.o.'. Time dobivate Vaš Registracijski broj, koji Vam omogućuje sudjelovanje u javnom licitiranju za ponuđene nekretnine. Za registraciju na dan aukcije Vam je potrebna:

  • osobna iskaznica ili putovnica s JMBG-om (za pravne osobe  temeljni akt društva ili statut, s popisom ovlaštenih osoba za zastupanje)
  • OIB
  • podaci odvjetnika
  • pismena punomoć, ovjerena kod javnog bilježnika, ukoliko licitirate u ime kupca koji nije u prilici biti na aukciji
  • ispunjen i potpisan pristupni formular za Kupce
  • obvezna potvrda načina plaćanja kapare, troškova naknade sklapanja ugovora, te posredničke naknade-provizije

 

CIJENE

Cijene koje su označene u našem katalogu kao početak licitiranja su indikativne, znači postavljene u okvirima za koje vjerujemo da su realni za početak nadmetanja, no stvarno postignute cijene koje se mogu postići na samoj aukciji zavise od potražnje. Početak licitiranja u katalogu je dan u dobroj namjeri i može se promijeniti u bilo koje vrijeme prije aukcije, a na zahtjev Prodavatelja. 'Minimalna cijena' (ili 'rezervirana cijena') je najniža cijena za koju se nekretnina može prodati, a koju određuje Prodavatelj, te je strogo povjerljiva između Prodavatelja i aukcijske kuće, i nije dostupna prije aukcije. Stoga je smisao aukcije započeti nadmetanje s određene točke, te postići cijenu jednaku ili veću od 'Minimalne cijene' (ili 'rezervirane cijene').

RAZGLEDAVANJA

Razgledavanja za svaku nekretninu su omogućena u suradnji s Prodavateljem u određeno, dogovoreno vrijeme. Kontaktirajte nas za svaku nekretninu za koju ste zainteresirani. Prije razgledavanja potrebno je registrirati se s nama što se može učiniti preko telefona ili putem interneta. Za svako razgledavanje je potrebno potvrditi dolazak, stoga ne garantiramo omogućavanje razgledavanja ukoliko dolazak zainteresiranih kupaca nije potvrđen ili nije obavljena prethodna registracija sa nama. Razgledavanje svih nastanjenih nekretnina je u dogovoru sa stanarima (vlasnicima, najmoprimcima, zakupnicima) u vrijeme kada njima najviše odgovara. Svi stanari, kao i potencijalni kupci se moraju pridržavati strogih pravila koja im ne dozvoljavaju pokazivanje nekretnine bez prethodnog dogovora i posredovanja naše tvrtke, te se prava stanara, odnosno Prodavatelja moraju poštivati.

PROFESIONALNI SAVJET

Ako želite aktivno sudjelovati na aukciji preporučujemo da koristite pravni savjet vezan za kupovinu određene nekretnine. Prije aukcije morate osigurati dovoljno financijskih sredstava za kupovinu određene nekretnine, kao i sve procjene  vezane uz nekretninu od strane banke. Rado ćemo Vam preporučiti mrežu naših suradnika po pitanju pružanja pravnih i procjeniteljskih usluga, ukoliko potrebno.

Zainteresiranim kupcima preporučujemo obaviti sve provjere kako bi se zadovoljili sa stanjem nekretnine. Također se smatra da su Kupci koji učestvuju na našim aukcijama primili, pročitali i prihvatili sve naše Uvjete poslovanja (Opće i Posebne), kao i Kupoprodajni ugovor prije aukcije. Moramo vas podsjetiti da "s padom čekića" Vi postajete kupac nekretnine i dužni ste uplatiti  10% kapare Prodavatelju, te potpisati Kupoprodajni ugovor koji se ovjerava kod Javnog bilježnika, neposredno nakon aukcije.

DOKUMENTACIJA

"Osnovna dokumentacija" koju mi tražimo za svaku nekretninu od Prodavatelja se sastoji od Vlasničkog Lista, Kopije Katastarskog Plana, Posjedovnog Lista, Lokacijske i Građevinske dozvole, Uporabne Dozvole, odnosno rješenja, te slike nekretnine. Dokumenti dostavljeni od Prodavatelja su Vam na raspolaganju za provjeru kod aukcijske kuće i na samoj aukciji prije prodaje. Za provjeru svih (pravnih) dokumenata koristite usluge odvjetnika. Ukoliko nemate odvjetnika, rado ćemo Vam preporučiti naše pravne suradnike-partnere. "Osnovna dokumentacija" vezana uz svaku nekretnimu dostavljena je od strane Prodavatelja, te mi ne snosimo odgovornost njihovog sadržaja i vjerodostojnosti, ali potvrđujemo da su dostupni dokumenti dostavljeni od Prodavatelja.

KAPARA

Kupac plaća Prodavatelju kaparu u iznosu od 10% postignute cijene ('Ugovorene cijene') neposredno nakon licitacije. Uplata kapare se obavlja virmanom/ općom uplatnicom u banci na račun tvrtke 'Aukcija Nekretnina d.o.o.' koja zastupa Prodavatelja, ili u gotovini neposredno nakon licitiranja, odnosno odmah nakon potpisivanja Kupoprodajnog Ugovora, ovjerenog kod javnog bilježnika na mjestu održavanja aukcije.

POSREDNIČKA NAKNADA

Posredničku naknadu plaća Kupac za svaku kupljenu nekretninu u iznosu od 2,5% od postignute kupoprodajne cijene ('Ugovorene cijene'), uvećanu za PDV, tvrtki 'Aukcija Nekretnina d.o.o.'. Kupac dodatno plaća troškove odvjetničkih usluga, kao i porez na promet nekretnina.

PONUDE PRIJE AUKCIJE

Aukcijska kuća zadržava pravo da prenese Prodavatelju ponude zaprimljene prije same aukcije ('rane ponude'). Samo realne ponude bit će prosljeđene Prodavatelju. Pred-aukcijske ponude bit će uzete u obzir samo ako su se potencijalni kupci prije registrirali, te izvršili sve potrebne provjere vezane uz nekretninu.

POVUČENE ILI RANIJE PRODANE NEKRETNINE

Postoji mogućnost da je nekretnina povučena ili  prodana prije same Aukcije. Kako bi se izbjegla razočaranja na sam dan aukcije kontaktirajte nas 48 sati prije same aukcije i provjerite prodaje li se nekretnina za koju ste zainteresirani.

DAN SAME AUKCIJE

Naš je savjet da osobno prisustvujete aukciji ako ste zainteresirani kupac. No, ako niste u mogućnosti biti prisutni i želite da se netko drugi natječe u Vaše ime, ta osoba mora imati Vašu pismenu punomoć, ovjerenu kod javnog bilježnika, kako bi bila u mogućnosti sudjelovati na aukciji. Zastupnik/ opunomoćenik se mora registrirati prije početka aukcije kao Kupac. Alternativno, možete nas pismeno opunomoćiti da u Vaše ime licitiramo na aukciji, ukoliko ste prethodno uplatili jamčevinu u iznosu od 10% od navedenog iznosa u katalogu za nekretninu za koju ste zainteresirani, na račun naše tvrtke. Smatra se da su sudionici aukcije, znači svi koji sudjeluju i/ ili se natječu, primili, pročitali i prihvatili sve Uvjete poslovanja (Opće i Posebne) tvrtke "Aukcija nekretnina d.o.o.".

Ako osobno sudjelujete u aukciji s namjerom da kupite nekretninu, neophodno je da se prije registrirate na mjestu održavanja aukcije. Stoga si uzmite dovoljno vremena prije samog početka da se stignete registrirati kao aktivan sudionik (Kupac) na aukciji. Registracijom dobivate svoj Registracijski broj.

Provjerite prethodno koje se nekretnine prodaju i njihovu dokumentaciju. Pažljivo saslušajte govor voditelja aukcije na početku, jer bi on mogao utjecati na Vašu kupovinu.  Za vrijeme trajanja same aukcije pitanja nisu dozvoljena. No postoji mogućnost dobivanja dodatnih informacija od strane djelatnika Aukcije nekretnina.

Jednom kada aukcija započne, a Vi niste zainteresirani za  nekretnine prije Vaše, molimo vas da pažljivo slušate i pratite kojim tijekom ide proces javnog nadmetanja.

Podizanjem Vašeg registracijskog broja prema voditelju aukcije Vi se uključujete u natjecanje za ponuđenu nekretninu. Stoga svakako istaknite Vašu ponudu prema voditelju aukcije,  te napravite isticanje Vašeg Registracijskog broja, odnosno ponude  vidljivim.

Kada 'čekić padne', nekretnina se je prodala osobi (Kupcu), koja je ponudila najveću cijenu. Toj osobi će pristupiti jedan od naših suradnika i usmjeriti je prema odvjetniku, odnosno javnom bilježniku, kako bi se pristupilo potpisivanju Kupoprodajnog Ugovora. Uspješan kupac je onaj koji ponudi najvišu cijenu (a koja mora biti jednaka ili viša od minimalne cijene-'rezervacije'). Kupac je dužan potpisati i ovjeriti Kupoprodajni ugovor kod javnog bilježnika (smještenom na mjestu održavanja aukcije), uplatiti 10% kapare od postignute cijene ('Ugovorene cijene) nekretnine, te platiti troškove posredničke naknade i troškova odvjetničkih usluga.  

BESPLATNA REGISTRACIJA

U skladu s našim Uvjetima poslovanja (Općim i Posebnim), kao i Zakonu o pranju novca, svi potencijalni Kupci su dužni registrirati svoje podatke prije početka aukcije pristupnim formularom. Za registraciju vam je potrebna: osobna iskaznica ili putovnica s  JMBG-om, za pravne osobe temeljni akt društva ili statut, (sa popisom ovlaštenih osoba za zastupanje), OIB, podaci Vašeg odvjetnika, pismena punomoć ovjerena kod javnog bilježnika, ukoliko licitirate u ime kupca koji nije u prilici biti na aukciji, ispunjen i potpisan pristupni formular za natjecanje na aukciji, te obvezna potvrda načina plaćanja kapare, posredničke provizije, te troškova.

POSLIJE AUKCIJE

Lista neprodanih nekretnina bit će dostupna poslije aukcije. Aukcijska kuća će biti u mogućnosti uzeti eventualne, naknadne ponude od zainteresiranih kupaca za neprodane nekretnine, te ih prosljediti Prodavatelju ('kasne ponude'). Ako se dogovori cijena, Kupac će potpisati Kupoprodajni ugovor na mjesta održavanja aukcije, te isti ovjeriti pred javnim bilježnikom, platiti kaparu u iznosu od deset posto, posredničku naknadu, te troškove sklapanja ugovora, u skladu i prema našim Uvjetima poslovanja.

Ostatak kupoprodajne cijene Kupac plaća u roku od najkasnije 30 dana, od dana aukcije, odnosno od dana sklapanja Kupoprodajnog ugovora.

I NA KRAJU

Želimo Vam uspješnu kupovinu nekretnine na našoj aukciji. Ukoliko imate dodatnih pitanja bilo o prodaji ili kupovini, ili su Vam potrebna daljnja objašnjenja, molimo Vas da nas kontaktirate na:

infocae09@cae09aukcijanekretnina.com