Aukcija nekretnina

...evolucija kupoprodaje nekretnina
Pogodnosti besplatne registracije: besplatan katalog nekretnina, pozivi na aukcije, email obavijesti...
Pratite nas
TwitterFacebookYoutubePinterest

Energetsko certificiranje
Video
video

Pogledajte snimku aukcije nekretnina

O aukcijama

print

Kupovanje na javnoj aukciji nekretnina je jednostavno kada znate pravila.

Kako bi Vam pomogli oko lakšeg snalaženja na samoj aukciji, prilažemo Vam dolje navedene, osnovne informacije procesa kupovine na aukciji nekretnina.

Kada vidite interesantnu nekretninu koja se prodaje putem aukcije, te se odlučite natjecati putem aukcije, sljedeći je korak kontaktirati nas, odnosno registrirati se na našoj internet stranici. Registracija je besplatna, te ujedno možete zatražiti dodatne informacije za nekretninu koja Vas interesira. Budući da su iste informacije, kao i dokumentacija dostavljeni od strane Prodavatelja, preporučujemo Vam da neovisno provjerite točnost dokumenata preko Vašeg odvjetnika. Kada ste provjerili sve podatke  i zadovoljni ste sa svim pravnim elementima, preporučujemo  razgledavanje spomenute nekretnine, te da napravite procjenu od strane ovlaštenog stručnjaka. Ukoliko ste zainteresirani za kupnju, na dan aukcije trebate osigurati dovoljno novaca za pokrivanje troškova kapare od deset posto, te troškova posredničke naknade. Nadalje trebate imati i dovoljno sredstava za isplatu ostatka postignute kupoprodajne cijene nekretnine unutar 30 dana nakon aukcije, kao i plaćanje poreza na promet nekretnina.

Na dan održavanja aukcije, neposredno prije početka licitiranja trebate popuniti pristupni formular, kojim se kao kupac registrirate s organizatorom aukcije. Time dobivate Vaš Registracijski broj koji Vam omogućuje sudjelovanje u javnom licitiranju za ponuđene nekretnine. Za registraciju na dan aukcije Vam je potrebna:

  • osobna iskaznica ili putovnica (za pravne osobe  temeljni akt društva ili statut, s popisom ovlaštenih osoba za zastupanje)
  • OIB
  • podaci odvjetnika
  • pismena punomoć, ovjerena kod javnog bilježnika ukoliko licitirate u ime kupca koji nije u prilici biti na aukciji
  • ispunjen i potpisan pristupni formular za Kupca
  • obvezna potvrda načina plaćanja kapare, troškova naknade sklapanja ugovora, te posredničke naknade-provizije

CIJENE

Cijene koje su označene u našem katalogu kao početak licitiranja su indikativne, znači postavljene su u okvirima za koje vjerujemo da su realni za početak nadmetanja, no stvarno postignute cijene koje se mogu postići na samoj aukciji zavise od potražnje. Početak licitiranja u katalogu je dan u dobroj namjeri i može se promijeniti u bilo koje vrijeme prije aukcije na zahtjev Prodavatelja. 'Minimalna cijena' (ili 'rezervacija') je najniža cijena za koju se nekretnina može prodati, a koju određuje Prodavatelj, te je povjerljiva između Prodavatelja i aukcijske kuće i nije dostupna prije aukcije. Smisao aukcije je započeti nadmetanje s određene točke, te pokušati postići cijenu jednaku ili veću od 'Minimalne cijene' (ili 'rezervacije').

RAZGLEDAVANJA

Razgledavanja za svaku nekretninu su omogućena u suradnji s Prodavateljem u određeno, dogovoreno vrijeme. Kontaktirajte nas za nekretninu za koju ste zainteresirani. Prije razgledavanja potrebno je registrirati se s nama putem interneta. Za svako razgledavanje je potrebno potvrditi dolazak, stoga ne garantiramo omogućavanje razgledavanja ukoliko razgled nije potvrđen ili nije obavljena prethodna registracija. Razgledavanje svih nastanjenih nekretnina je u dogovoru s stanarima (vlasnicima, najmoprimcima, zakupnicima) u vrijeme kada njima najviše odgovara. Svi stanari, kao i potencijalni kupci se moraju pridržavati pravila koja im ne dozvoljavaju pokazivanje nekretnine bez prethodnog dogovora i posredovanja naše tvrtke, dok prava stanara, odnosno Prodavatelja moraju poštivati.

PROFESIONALNI SAVJET

Ako želite aktivno sudjelovati na aukciji preporučujemo da koristite pravni savjet vezan za kupovinu određene nekretnine. Prije aukcije morate osigurati dovoljno financijskih sredstava za kupovinu određene nekretnine, kao i sve procjene  vezane uz nekretninu od strane banke. Rado ćemo Vam preporučiti mrežu naših suradnika po pitanju pružanja pravnih i procjeniteljskih usluga, ukoliko potrebno.

Zainteresiranim kupcima preporučujemo obaviti sve provjere kako bi se zadovoljili s stanjem nekretnine. Također se smatra da su Kupci koji učestvuju na našim aukcijama primili, pročitali i prihvatili sve naše Uvjete poslovanja (Opće i Posebne), kao i Kupoprodajni ugovor prije aukcije. Podsjećamo da s padom čekića Vi postajete kupac nekretnine i dužni ste uplatiti 10% kapare, te potpisati Kupoprodajni predugovor ili ugovor koji se ovjerava kod Javnog bilježnika, neposredno nakon aukcije.

DOKUMENTACIJA

"Osnovna dokumentacija" koju mi tražimo za svaku nekretninu od Prodavatelja se sastoji od Vlasničkog Lista, Kopije Katastarskog Plana, Posjedovnog Lista, Lokacijske i Građevinske dozvole, Uporabne Dozvole, odnosno Rješenja o izvedenom stabnju, te slike nekretnine. Dokumenti dostavljeni od Prodavatelja su Vam na raspolaganju za provjeru kod aukcijske kuće i na samoj aukciji prije prodaje. Za provjeru svih (pravnih) dokumenata koristite usluge odvjetnika. Ukoliko nemate odvjetnika, rado ćemo Vam preporučiti naše pravne suradnike-partnere. "Osnovna dokumentacija" vezana uz svaku nekretnimu dostavljena je od strane Prodavatelja, te ne snosimo odgovornost njihovog sadržaja i vjerodostojnosti, ali potvrđujemo da su dostupni dokumenti dostavljeni od Prodavatelja.

KAPARA

Kupac plaća Prodavatelju kaparu u iznosu od 10% postignute cijene ('Ugovorene cijene') neposredno nakon licitacije. Uplata kapare se obavlja prema načinu koji je ugovoren pri sklapanju pravnog posla neposredno nakon licitiranja, odnosno odmah nakon potpisivanja Kupoprodajnog Ugovora, ovjerenog kod javnog bilježnika na mjestu održavanja aukcije.

POSREDNIČKA NAKNADA

Posredničku naknadu plaća Kupac za svaku kupljenu nekretninu u iznosu od 2,5% od postignute kupoprodajne cijene ('Ugovorene cijene'), uvećanu za PDV, tvrtki 'Aukcija Nekretnina d.o.o.'. Kupac dodatno plaća porez na promet nekretnina.

PONUDE PRIJE AUKCIJE

Aukcijska kuća se obvezuje prenijeti Prodavatelju sve ponude zaprimljene prije same aukcije ('rane ponude'). Isotvremeno samo realne ponude bit će prosljeđene Prodavatelju. Pred-aukcijske ponude bit će uzete u obzir samo ako su se potencijalni kupci prije registrirali, te izvršili sve potrebne provjere vezane uz nekretninu.

POVUČENE ILI RANIJE PRODANE NEKRETNINE

Postoji mogućnost da je nekretnina povučena ili  prodana prije same Aukcije. Kako bi se izbjegla razočaranja na sam dan aukcije kontaktirajte nas 48 sati prije same aukcije i provjerite prodaje li se nekretnina za koju ste zainteresirani.

DAN SAME AUKCIJE

Naš je savjet da osobno prisustvujete aukciji kao zainteresirani kupac. Ukoliko niste u mogućnosti biti prisutni i želite da se netko drugi natječe u Vaše ime, ista osoba mora imati Vašu pismenu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, kako bi bila u mogućnosti sudjelovati na aukciji. Zastupnik/ opunomoćenik se mora registrirati prije početka aukcije kao Kupac. Alternativno, možete nas pismeno opunomoćiti da u Vaše ime licitiramo na aukciji, ukoliko ste na račun naše tvrtke prethodno uplatili jamčevinu u iznosu od 10% od navedenog iznosa u katalogu za nekretninu za koju ste zainteresirani. Smatra se da su sudionici aukcije, dakle svi koji sudjeluju i/ ili se natječu, primili, pročitali i prihvatili sve Uvjete poslovanja (Opće i Posebne) tvrtke "Aukcija nekretnina d.o.o.".

Ako osobno sudjelujete u aukciji s namjerom da kupite nekretninu, neophodno je da se prije registrirate na mjestu održavanja aukcije. Stoga si uzmite dovoljno vremena prije samog početka da se stignete registrirati kao aktivan sudionik (Kupac) na aukciji. Registracijom dobivate svoj Registracijski broj.

Provjerite prethodno koje se nekretnine prodaju i njihovu dokumentaciju. Pažljivo poslušajte govor voditelja aukcije na početku, jer bi on mogao utjecati na Vašu kupovinu. Za vrijeme trajanja same aukcije pitanja nisu dozvoljena. No postoji mogućnost dobivanja dodatnih informacija od strane djelatnika Aukcije nekretnina.

Jednom kada aukcija započne, a Vi niste zainteresirani za  nekretnine prije Vaše, molimo vas da pažljivo slušate i pratite kojim tijekom ide proces javnog nadmetanja.

Podizanjem Vašeg registracijskog broja prema voditelju aukcije Vi se uključujete u natjecanje za ponuđenu nekretninu. Stoga svakako istaknite Vašu ponudu prema voditelju aukcije,  te napravite isticanje Vašeg Registracijskog broja, odnosno ponude  vidljivim.

Kada 'čekić padne', nekretnina se je prodala osobi (Kupcu) koja je ponudila najveću cijenu. Toj osobi će pristupiti jedan od naših suradnika i usmjeriti je prema odvjetniku, odnosno javnom bilježniku, kako bi se pristupilo potpisivanju sklapanju pravnog posla. Uspješan kupac je onaj koji je ponudio najvišu cijenu (a koja mora biti jednaka ili viša od minimalne cijene-'rezervacije'). Kupac je dužan sklopiti pravni posao i ovjeriti isti kod javnog bilježnika smještenom na mjestu održavanja aukcije, uplatiti 10% kapare od postignute cijene ('Ugovorene cijene) nekretnine, te platiti troškove posredničke naknade.  

BESPLATNA REGISTRACIJA

U skladu s našim Uvjetima poslovanja (Općim i Posebnim) kao i Zakonu o pranju novca, svi potencijalni Kupci su se dužni registrirati prije početka aukcije ispunjavanjem pristupnog formulara. Za registraciju vam je potrebna: osobna iskaznica ili putovnica, za pravne osobe temeljni akt društva ili statut (s popisom ovlaštenih osoba za zastupanje), OIB, podaci Vašeg odvjetnika, pismena punomoć ovjerena kod javnog bilježnika - ukoliko licitirate u ime kupca koji nije u prilici biti na aukciji, ispunjen i potpisan pristupni formular za natjecanje na aukciji, te obvezna potvrda načina plaćanja kapare, te posredničke provizije.

POSLIJE AUKCIJE

Lista neprodanih nekretnina bit će dostupna poslije aukcije. Aukcijska kuća će biti u mogućnosti uzeti eventualne, naknadne ponude od zainteresiranih kupaca za neprodane nekretnine, te ih prosljediti Prodavatelju ('kasne ponude'). Ako se dogovori kupoprodaja nekretnine neposredno nakon aukcije, pravni posao će se sklopiti na mjestu održavanja aukcije, te će se isti ovjeriti pred javnim bilježnikom zajedno s plaćanjem kapare u iznosu od deset posto, te posredničke naknade u skladu s našim Uvjetima poslovanja.

Ostatak kupoprodajne cijene Kupac plaća u roku od najkasnije 30 dana od dana aukcije, odnosno od dana sklapanja pravnog posla ili prema dogovoru.

I NA KRAJU

Želimo Vam uspješnu kupoprodaju nekretnine na jednih od naših aukcija. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili su Vam potrebna daljnja objašnjenja, molimo Vas da nas kontaktirate na:

infob16ad@b16adaukcijanekretnina.com