Aukcija nekretnina

...evolucija kupoprodaje nekretnina
Pogodnosti besplatne registracije: besplatan katalog nekretnina, pozivi na aukcije, email obavijesti...
Pratite nas
TwitterFacebookYoutubePinterest

Energetsko certificiranje
Video
video

Pogledajte snimku aukcije nekretnina

Ekskluzivno građevinsko zemljište u Zagrebu, Jelenovac, 3.120 m2

Nekretnina br. Lot number 150

Država: Hrvatska

Županija: Grad Zagreb

Lokacija: Jelenovac, Zagreb

Tip nekretnine: Građevinsko zemljište

Površina: 3.120 m2

Vrijeme razgledavanja: Na upit

Ekskluzivno građevinsko zemljište nalazi se na atraktivnoj lokaciji u centru Zagreba. Smješteno je na mirnoj lokaciji u šumi Jelenovac kao zadnja parcela u građevinskom pojasu i prva do zelenog pojasa, na brijegu s divnim panoramskim pogledom na Zagreb i Medvednicu, u tišini i zelenilu obližnje šume. Ilica je na nekoliko minuta vožnje dok je sama nekretnina u neposrednoj blizini autobusne stanice i sportskog centra. Nekretnini se pristupa asfaltiranom cestom, infrastruktura je provedena. Površina parcele je 3.120 m2; građevinski dio zemljišta je 600 m2, dok zeleni pojas zauzima 2.520 m2 (zemljište graniči s predsjedničkim dvorima). Dimenzije su 24 x 25 m. Najveća izgrađenost građevne čestice je 30% što nam daje maksimalan tlocrt objekta od 180 m2 bruto, BRP iznosi 360 m2 za samostojeće građevine, 0.6 koeficijent iskoristivosti. Udaljenost građevnog pravca glavne građevine od regulacijske linije ulice iznosi najmanje 5.0 m, iznimno može i manje u skladu sa kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina. Najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3 m sa obveznim uređenjem pred vrta zelenilom. Najveća visina je podrum, dvije etaže i potkrovlje. Zemljište je idealno za obiteljsku kuću u cjelini ili za objekt sa tri zasebne stambene jedinice.

AGENCIJSKA PROVIZIJA 2%

*Napomena: Za navedenu nekretninu kupac može dati svoju ponudu u rubrici ispod, bez obzira na istaknutu cijenu.

Country: Croatia

County: Grad Zagreb

Location: Jelenovac, Zagreb

Property type: Building land

Accommodation: 3.120 m2

Viewing time: On request

Exclusive site is located in an attractive location in the city center. It is situated in a quiet location in the forest Jelenovac as the last parcel in the construction zone and the first to the green belt, on a hill with a wonderful view of Zagreb and Medvednica, in the quiet and green environment of the nearby woods. Ilica is on a few minutes drive away and the property itself is close to the bus station and the sports center. Property is accessed by asphalt road with the implemented infrastructure. The plot has 3.120 m2; construction of the land is 600 m2, while the green belt occupies 2.520 m2 (land borders the Presidential Palace). The dimensions are 24 x 25 m. The maximum developed plot is 30%, which gives the maximum floor plan of the facility of 180 m2 gross, BRP is 360 m2 for detached buildings, coefficient of 0.6. Distance of construction direction of the main buildings of the regulation line of the street is at least 5.0 m, and can be extremely less in line with the continuous construction direction of existing buildings. The minimum distance of the building from the border of the adjacent building plot is 3 m with mandatory regulation before garden greenery. The maximum height is the basement, two floors and attic. The land is ideal for a house as a whole or for a house with three separate units.

AGENCY FEE 2%

*Notification: Prospective buyers are welcome to forward their bids for each property on our offer in the boxes provided below.

Cijena prodavatelja: 600.000 EUR
  
Seller's price: 600.000 EUR
  
Pregled svih nekretnina