Aukcija nekretnina

...evolucija kupoprodaje nekretnina
Pogodnosti besplatne registracije: besplatan katalog nekretnina, pozivi na aukcije, email obavijesti...
Pratite nas
TwitterFacebookYoutubePinterest

Energetsko certificiranje
Video
video

Pogledajte snimku aukcije nekretnina

Stancija Telezovac, Pazin

Nekretnina br. Lot number 362

Država: Hrvatska

Županija: Istarska

Lokacija: Pazin- okolica

Tip nekretnine: Građevinsko zemljište

Površina: 11826,00 m2

Vrijeme razgledavanja: na upit

Zemljište namjenjeno za stambeno-gospodarsku namjenu i turizam, kompletna projektna dokumentacija i suglasnosti za izgradnju stambeno-gospodarskog objekta bruto površine 399,67 m2, P+1, građevina namjenjena za domaćinstvo i dvije smještajne jedinice agroturizma, zemljište se nalazi u blizini naselja i asfalta na udaljenosti cca 350 m. Plaćena sva davanja prije ishodovanja rješenja o uvjetima građenja te izvršena prijava početka izvođenja radova, izvršeno iskolčenje objekta,te započeta gradnja sa izgrađenim temeljima (dio), mogući nastavak gradnje odmah. Odlična pozicija van naselja za smještaj budućeg objekta za odmor i iznajmljivanje, blizina svih turističkih destinacija u središnjoj Istri, kao i blizina mora sa zapadne ili istočne strane poluotoka. Cestovne udaljenosti do većih centara: Pazin 2 km, Labin (Rabac) 38 km, Pula 50 km, Rovinj-Poreč 35 km, Umag 58 km. Aerodrom: Pula 52 km, Zagreb 220 km, Trst (Ronki) 156 km.

AGENCIJSKA PROVIZIJA 2%

*Napomena: Za navedenu nekretninu kupac može dati svoju ponudu, bez obzira na istaknutu cijenu.

Country: Croatia

County: Istarska

Location: Pazin- surrounding

Property type: Building land

Accommodation: 11826,00 m2

Viewing time: on request

The land intended for residential and farming purposes and tourism, complete project documentation and approvals for the construction of residential and farm buildings gross area of ​​399.67 m2, P +1, buildings intended for household and two units of agritourism, the land is situated close to the village and asphalt at a distance of approximately 350 meters paid all taxes prior to obtaining a decision on building conditions and made ​​applications, operations performed staking out the building, and began building the foundations built (part of) the possible continuation of the construction immediately. Excellent location outside of the village to accommodate future facility for vacation rental, close to all tourist destinations in the central part of Istria, as well as proximity to the sea from the west or east side of the peninsula. Road distances to major centers: Pazin 2 km, Labin (Rabac) 38 km, 50 km Pula, Rovinj Porec 35 km, 58 km Umag. Airport: Pula 52 km, Zagreb 220 km, Trieste (Ronki) 156 km.

AGENCY FEE 2%

*Notification: Prospective buyers are welcome to forward their bids for each property on our offer.

Cijena prodavatelja: 6 EUR po m2
  
Seller's price: 6 EUR per m2
  
Pregled svih nekretnina